Voorbeeldgestuurd onderwijs

 

 

 

home

kenniscentrum wetenschap & techniek noord nederland

talentenkracht
VTB en VTBpro
voorbeeldgestuurde didactiek

 

 

 

 

Onderzoeksproject Talentenkracht

In januari 2006 is een onderzoeksproject naar de talenten van jonge kinderen gestart onder de naam TalentenKracht (zie www.talentenkracht.nl). Initiatiefnemers zijn Johan van Benthem, Robbert Dijkgraaf en Jan de Lange. Doel is een antwoord te vinden op de vraag welke talenten en mogelijkheden kinderen in de leeftijd tussen 3 en 5 jaar hebben, hoe talenten op verschillende gebieden onderling verweven zijn en op welke manier deze talenten verder ontwikkeld zouden kunnen worden. Centraal staat de vraag of kinderen  zo jong al talent vertonen op gebieden als logisch nadenken, redeneren en ruimtelijk inzicht. Aan het project werkt een interdisciplinaire groep wetenschappers mee op het gebied van de pedagogiek, psychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving. Inmiddels zijn bijvoorbeeld ruim tachtig activiteiten ontwikkeld waarbij de kinderen op een speelse manier probleempjes oplossen, aangespoord door vragen van de onderzoekers. De gesprekken met de kinderen zijn vastgelegd op video. Een deel van de opnamen is diepgaand geanalyseerd om gericht onderzoeksvragen, hypothesen en methodieken te bepalen waarmee de talenten van jonge kinderen systematisch in kaart kunnen worden gebracht. Een voorbeeld van zo’n activiteit is “Jaap en de knikkerbaan” die te zien is op de website www.talentenkracht.nl.

Jaap en de knikkerbaan

knikkerbaanDe knikkerbaan die gebruikt wordt in de videoclip bestaat uit drie soorten elementen: gele schuine baanstukken die aan een kant een opening hebben en aan de andere kant gesloten zijn, korte verbindingstukjes in verschillende kleuren, en opvangbakjes in drie kleuren. Jaap is vier jaar en tien maanden. De onderzoeker maakt een klein knikkerbaantje, met Jaap als enthousiaste toeschouwer. De onderzoeker vraagt om te  voorspellen in welk opvangbakje de knikker terecht komt als je hem boven loslaat. Jaap kan nauwelijks wachten en voorspelt correct dat de knikker in het groene bakje komt. 'Ik heb het steeds goed', zegt hij. Hij kan het ook uitleggen: het heeft te maken met de gaatjes. Hij kijkt ook waar de gaatjes precies zitten. Jaap kan er geen genoeg van krijgen en wil de knikkerbaan nog hoger maken en alle elementen gebruiken. Vragen om te voorspellen hoeft niet meer. Dat doet hij nu uit zichzelf. Jonge kinderen zijn nieuwsgierig, denken vrij en probleemoplossend, ook wel de sprankelcoëfficiënt genoemd. Hoe kun je in het basisonderwijs iets doen met die talenten? Hoe kom je vanuit de sprankelcoëfficiënt naar gevoel voor wetenschap en techniek?

lees verder VTB