Voorbeeldgestuurd onderwijs

 

 

 

home

kenniscentrum wetenschap & techniek noord nederland

talentenkracht
VTB en VTBpro
voorbeeldgestuurde didactiek

 

 

 

 

Verbreding Techniek Basisonderwijs

De laatste jaren gebeurt er veel rond techniek in het basisonderwijs, aangestuurd door het Programma Verbreding Techniek Basisschool (VTB) (zie www.programmaVTB.nl). Techniekonderwijs is meer dan het in elkaar zetten van een knikkerbaan of een bouwplaat. Zoals ook uit het voorbeeld blijkt, leert het kinderen vooral ontdekken, onderzoeken en ontwerpen. Techniek op de basisschool is dan ook beter te omschrijven met de term wetenschap en techniek. In het programma VTB krijgen 2500 basisscholen de mogelijkheid techniek op een hoger plan te brengen in hun curriculum. De scholen ontvangen vanuit het landelijk VTB-budget een bedrag van € 12.000. Voorwaarde hierbij is dat zij regionaal deelnemen in een netwerk van een Regionaal Steunpunt. Daarnaast kunnen zij aanvullende diensten inkopen van het Regionaal Steunpunt of elders op het gebied van scholing/coaching en dergelijke. Het programma VTB voor de scholen gaat langzamerhand over in het programma VTB-pro voor de professionele leerkrachten op de scholen.

Het Programma VTB-Pro (zie www.VTBpro.nl) stelt 5000 leerkrachten en 5000 aankomende leerkrachten, studenten op een Pabo, in staat zich te verdiepen en te bekwamen in wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Op sommige Pabo’s kunnen studenten een minor techniek kiezen, maar op de meeste Pabo’s is techniek in het curriculum slechts marginaal aanwezig. De bedoeling van het Programma VTB-pro is dat (aspirant-)leerkrachten zullen worden geschoold bij één van de Pabo’s die samenwerken met landelijke Kenniscentra Wetenschap en Techniek. In deze Kenniscentra die speciaal zijn gevormd voor dit project werken universiteiten en hogescholen samen met Pabo’s. Zij ontwerpen het lesaanbod, ontwikkelen kennis en dragen zorg voor de verspreiding daarvan naar Pabo’s en basisscholen. Zij worden daarbij ondersteund door bedrijven in de regio, Regionale Steunpunten van VTB en Science Centra. In de regio’s Zuid, Oost, Gelderland en Noord-Holland zijn de eerste Kenniscentra al van start gegaan. De scholings-arrangementen zijn geschikt om individueel of als team aan deel te nemen en spelen in op de vraag van scholen. Ze gaan uit van een brede en integrale benadering van wetenschap en techniek via een themagerichte aanpak afgestemd op de onderwijsvisie, waarvan ook rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie en taal deel uitmaken. Daarnaast is er bij VTP-pro een bijzondere plaats voor de opbrengsten van het programma TalentenKracht. Daarmee sluiten wetenschap en techniek uitstekend aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid, het ‘bètatalent’ en de onderzoekende en ondekkende houding van leerlingen.

Uiteindelijk wil VTB-Pro dat wetenschap en techniek een vast, geïntegreerd  onderdeel wordt in het lesaanbod op basisscholen. Het doel is niet alleen dat leerkrachten, maar ook kinderen een positieve houding ontwikkelen ten opzichte van wetenschap en techniek. Hierdoor zullen zij later meer open staan voor een keuze voor bètavakken. Vooral meisjes hebben nu minder zelfvertrouwen in deze vakken, waardoor zij deze vaak laten vallen. Aandacht voor wetenschap en techniek op de basisschool is daarom belangrijk. Immers, de nieuwsgierige leerlingen van nu, zijn de gekwalificeerde technici en kundige onderzoekers van later. Het enthousiasme, de kennis en vaardigheden van leerkrachten zijn daarbij van groot belang. In de scholingsarrangementen van VTB-Pro komen naast kennis over wetenschap en techniek, ook pedagogische vaardigheden aan bod.

lees verder didactiek