Voorbeeldgestuurd rekenen

 

Nieuwsbrief
jaargang 1,
8 november 2007

 

Opzet onderzoek


 
Tijdens de eerste maanden geven alle basisscholen op hun eigen manier les. Onderzoekster Elise Boltjes zit achter in de klas om te kijken en te luisteren hoe leerlingen rekenen. Na een aantal maanden wordt in de helft van de scholen de rekenlessen voorbeeldgestuurd aangeboden. Elise Boltjes zorgt voor de aanpassing van het rekenmateriaal. Op alle meedoende basisscholen worden vooraf, tijdens en na afloop dezelfde tests afgenomen om resultaten te kunnen vergelijken. Methodologische ondersteuning verleent prof. Greetje van der Werf, hoogleraar Onderwijzen en Leren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar inschatting is dat het 4 jaar duurt, om te onderzoeken of voorbeeldgestuurd rekenen tot betere resultaten leidt dan traditioneel rekenen.