Voorbeeldgestuurd rekenen

 

Nieuwsbrief

december 2009

 

Doe jezelf als leerkracht niet te kort

De methode wereld en getallen bestaat uit een groot aantal rekentaken die de leerling redelijk zelfstandig uitvoert. Bij een aantal taken ondersteunt de leerkracht door het geven van instructie, de zogenaamde oranje praattaken. Daarnaast kan de leerkracht klassikaal opgaven uitwerken op het bord.

Vaak werkt de leerkracht een voorbeeld uit op het bord, daarbij de leerlingen actief betrekkend om tot de oplossing te komen. Als de leerling het begrijpt, zijn ze beide blij: de leerkracht en de leerling. Meestal volgt er een tweede voorbeeld op het bord, waarvoor vaak eerst het bord wordt schoongemaakt: zonde, dan doe je jezelf als leerkracht te kort!

Laat het eerste voorbeeld staan,
het tweede voorbeeld ernaast
en dan begint het abstraheren:
wat gebeurt er in beide voorbeelden hetzelfde? En wat zijn de verschillen?


Zo ontstaat ook op het bord het oplossingsrecept van dit soort opgaven. Het oplossingsrecept dat je in nieuwe situaties kunt toepassen om dit soort opgaven op te lossen: precies wat je wilt in het onderwijs.


Als voorbeeld het bordgebruik bij aftrekken van getallen:

Oranje Praattaak

zie verder