Voorbeeldgestuurd rekenen

 

Nieuwsbrief

december 2009

 

Toekomst idealen

Het zou geweldig zijn als leerlingen dat sprankelend talentgevoel ook ervaren bij rekenen. Het huidige rekenonderwijs gebruikt echter hoofdzakelijk de cognitieve intelligentie en veel te weinig de emotionele en sociale intelligentie: het gevoel. Juist bij het zelf uitproberen ervaar je dat je gevoel je aangeeft dat de oplossing juist is. De volgende stap is dan onder woorden te brengen waarom je gevoelsmatig de juiste beslissing nam. Je verwoordt dan de grote lijn die je kunt toepassen bij het oplossen van nieuwe situaties, dus een opstap is naar abstract denken. Je gebruikt daarbij niet alleen je cognitieve intelligentie, maar ook je emotionele en sociale intelligentie.

Vanuit alledaagse voorbeelden, waarvan de leerling aanvoelt dat ze waar zijn, zoals de balans (zie vorige nieuwbrief), de wip, verdelen van 1 liter in kleinere hoeveelheden zoals deciliter, introduceer je bij rekenen veel meer de doe-aspecten. Bij doen, gebruik je naast de cognitieve intelligentie je motorische, emotionele en sociale intelligentie. Uiteraard doe je jezelf tekort als je deze intelligenties niet gebruikt.

In het voorbeeldgestuurd aangepaste lesmateriaal zijn deze doe-experimenten om het sprankelende rekengevoel te stimuleren nog niet gebruikt. De onderzoeksvraag is om het traditionele rekenonderwijs te vergelijken met voorbeeldgestuurde aanpak. Voor het zuiver beantwoorden van de ondrzoeksvraag dien je zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke lesmateriaal te blijven dat de controlegroep gebruikt om de verschillen goed te kunnen meten. Het voorbeeldgestuurd aangepaste rekenmateriaal is dus slechts een aanpassing van de oorspronkelijke methode wereld in getallen waarmee de controlescholen werken. Uiteraard is het ideaal in de toekomst bij het rekenonderwijs veel meer gebruik te maken van de sprankelende talentkracht van de leerling door al zijn intelligenties te benutten in plaats van hoofdzakelijk de cognitieve intelligentie.

zie nieuwsbrief