Voorbeeldgestuurd rekenen

 

Nieuwsbrief
december 2009

 

Uitbreiding aantal onderzoeksscholen


 

De pilot-studie naar voorbeeldgestuurd rekenen in groep 6 van de basisschool toonde aan dat de Cito-eindscore van de voorbeeldgestuurd rekenaars hoger is dan de traditionele rekenaars, echter nog niet significant. Aan de pilot-studie deden 10 scholen mee, het aantal dat professor Greetje van der Werf mij aanraadde om een goede steekproef te verkrijgen. Van de 10 basisscholen in Tytsjerksteradiel was het aantal van ruim 30 leerlingen dat met het aangepaste rekenmateriaal werkte echter te laag voor een significante betrouwbaarheid van 95%. Vandaar dat is gezocht naar uitbreiding van het aantal scholen.

Eerste halfjaar 2009-2010
De Interne Begeleider van de Westerschool te Wildervank hoorde van dit rekenonderzoek en vroeg mij een voorlichtingslezing te houden voor de leerkrachten van groep 6. Na afloop wilden alle leerkrachten van de drie klassen groep 6 meedoen aan het onderzoek, totaal 76 leerlingen. Het eerste half jaar 2009-2010 werken daardoor totaal 110 leerlingen met voorbeeldgestuurd rekenmateriaal.

Tweede halfjaar 2009-2010
Na contact met de voorzitter van het college van bestuur van de De Bisschop Möller Stichting die 30 basisscholen in Friesland en op Texel bestuurt en beheert, wilden vier scholen meer informatie. Alle scholen die ik heb bezocht wilden na uitleg meedoen aan het onderzoek. Het tweede half jaar 2009-2010 werken daardoor totaal 160 leerlingen met voorbeeldgestuurd rekenmateriaal.

Verspreiden voorbeeldgestuurd rekenmateriaal
De aangepaste rekenmateriaal van boek A is verspreid onder de scholen. Het aangepaste rekenmateriaal van boek B wordt half januari uitgedeeld. De scholen die nieuw zijn in het onderzoek kunnen eerst de Cito-toets M6 afnemen in januari en daarna starten met het voorbeeldgestuurde rekenmateriaal.

zie verder