Voorbeeldgestuurd onderwijs

 

 

 

home

onderzoek voorbeeldgestuurd didactiek natuurkunde basisvorming voortgezet onderwijs

aanleiding onderzoek
onderzoeksvragen
opzet onderzoek
eindproducten en vervolg

voorbeelden voorbeeldgestuurde natuurkunde

 

 

 

 

Voorbeeldgestuurde didactiek natuurkunde basisvorming voortgezet onderwijs

Havo leerlingen kiezen in slechts geringe mate voor natuurprofielen. Natuur & Techniek trekt landelijk slechts 9% van de havo populatie. Van de meisjes kiest slechts 3% voor Natuur & Techniek. Het Platform Bèta Techniek tracht met een brede aanpak daar verandering in aan te brengen.
Elise Boltjes heeft in haar promotieonderzoek aangetoond dat een voorbeeldgestuurde  manier van lesgeven leerlingen kan motiveren en stimuleren tot werken. Voorbeeldgestuurd onderwijs vraagt om een andere manier van lesgeven, en een andere manier van omgaan met lesmateriaal.  Uit het onderzoek blijkt dat vooral meisjes voordeel ervaren. Nader onderzoek is nodig in hoeverre met voorbeeldgestuurd onderwijs in de onderbouw van de havo meisjes, en ook jongens, positiever gaan oordelen over vakken als Natuurkunde en Wiskunde. Bij alle vakken zijn lessen in de onderbouw gebaseerd op verschillende lesmethoden. Dat maakt grootschalige omschakeling naar voorbeeldgestuurd lesgeven lastig. In dit project wordt de keuze gemaakt om voor het vak Natuurkunde in havo 2 onderzoek te doen naar manieren van voorbeeld gestuurd lesgeven.  

lees verder onderzoeksvragen