Voorbeeldgestuurd onderwijs

 

 

 

home

onderzoek voorbeeldgestuurd didactiek natuurkunde basisvorming voortgezet onderwijs

aanleiding onderzoek
onderzoeksvragen
opzet onderzoek
eindproducten en vervolg

voorbeelden voorbeeldgestuurd natuurkunde

 

 

 

 

Voorbeeldgestuurde didactiek natuurkunde basisvorming voortgezet onderwijs

De doelstelling van het onderzoek is gericht op het vaststellen van positieve effecten op leerprestaties en de keuze voor natuurprofielen bij meisjes en jongens na invoering van voorbeeldgestuurd lesgeven bij het vak Natuurkunde in havo 2. De ondezoeksvragen richten zich op docenten, leerlingen en het lesmateriaal.

1. Docenten

Op welke wijze kunnen docenten in de onderbouw bij Natuurkunde in havo 2 hun lessen op een voorbeeldgestuurde wijze vorm geven?

  • Wat zijn de ervaringen van docenten en leerlingen?
  • Wat zijn knelpunten bij invoering?
  • Kan de methode breder worden ingevoerd?

2. Leerlingen

Heeft voorbeeldgestuurd lesgeven bij Natuurkunde in havo 2 een positief effect op de keuze voor natuurprofielen bij jongens en meisjes?

  • Zijn de resultaten van het onderwijs significant verbeterd?
  • Verandert de attidude van leerlingen ten opzicht van het vak Natuurkunde en natuurprofielen in het algemeen?
  • Wat zijn de verschillen in onderwijsresultaten en attitude metingen tussen jongens en meisjes?
3.Lesmateriaal

Op welke wijze kan bij een bestaande lesmethode voor Natuurkunde in havo 2 op voorbeeld gestuurde wijze worden lesgegeven?

  • Kunnen uitgewerkte voorbeelden de basis vormen voor omschakeling naar voorbeeldgestuurd lesgeven?
  • Sluiten de uitgewerkte voorbeelden aan bij andere lesmethoden die in havo 2 worden gebruikt?

lees verder opzet onderzoek