Voorbeeldgestuurd onderwijs

 

 

 

home

onderzoek voorbeeldgestuurd didactiek natuurkunde basisvorming voortgezet onderwijs

aanleiding onderzoek
onderzoeksvragen
opzet onderzoek
eindproducten en vervolg

voorbeelden voorbeeldgestuurde natuurkunde

 

 

 

 

Opzet onderzoek voorbeeldgestuurde didactiek natuurkunde basisvorming voortgezet onderwijs

Het onderzoek zal plaatsvinden in drie fasen: voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Voorbereiding
Scholen in regio Friesland worden benaderd om mee te doen aan het onderzoek naar effecten van voorbeeldgestuurd lesgeven in havo 2 bij Natuurkunde. Gezocht worden docenten Natuurkunde die willen meewerken aan een experiment met voorbeeldgestuurd lesgeven. Voor de start van het onderzoek levert de school een aantal gegevens van havo 2 klassen in 2 voorgaande jaren:

  • Het percentage leerlingen (m/v) dat belangstelling heeft voor natuurprofielen aan het einde van havo 2 (NT/NG).
  • Percentages leerlingen (m/v) die in havo 3 kiezen voor een natuurprofiel (NT/NG)
  • De gemiddelde rapport cijfers van leerlingen voor Natuurkunde in havo 2.

Met docenten vinden oriënterende gesprekken plaats. Uiteindelijk worden 3 of 4 scholen geselecteerd voor het onderzoek. Bij voorkeur wordt gekozen uit scholen die lesgeven met de methode Pulsar voor Natuurkunde in havo 2 .

Periode: nov07 – feb08

Uitvoering
Gestart wordt met een nulmeting. De resultaten van het vak Natuurkunde in havo 2 van de afgelopen 2 jaren worden per school vastgesteld, en ook de resultaten voor Natuurkunde van leerlingen in de eerste helft van het lopende cursusjaar. Voor het onderzoek worden de resultaten van leerlingen gekoppeld aan docenten die het vak hebben gegeven.
Op elke school wordt een controlegroep in havo 2 vastgesteld waarbij het lesgeven op de gangbare wijze voortgang vindt; de uitvoering vindt plaats door een collega docent Natuurkunde. Voor deze groep blijft de lessen bij Natuurkunde ongewijzigd.
Eén (of twee) docent(en) Natuurkunde gaan na een training van Elise Boltjes voorbeeldgestuurd lesgeven aan de experimenteergroep in havo 2.
Leerlingen van beide groepen krijgen in het kader van de nulmeting een vragenlijst aangeboden waarin ze worden bevraagd op sociaal en emotionele aspecten op het gebied van het vak Natuurkunde en het denken over natuurprofielen.

Naast bespreking van de voorbeeldestuurde aanpak zal in de training van Elise Boltjes het ontwikkelen van uitgewerkte voorbeelden centraal staan. Deze worden leerlingen aangeboden bij de start van een nieuw onderwerp.
Ervaringen met de nieuwe lesaanpak zullen worden besproken. Wat werkt wel en wat niet?
Aan het einde van havo 2 krijgen alle leerlingen wederom een vragenlijst aangeboden die ingaat op sociaal en emotionele aspecten.

Periode: feb08 – juni08

Evaluatie
De uitkomsten van alle deelonderzoeken zullen statistisch worden verwerkt. De resultaten worden verwerkt tot een wetenschappelijk artikel.
Meegewerkt zal worden aan de presentatie van het onderzoek op relevante landelijke bijeenkomsten.

Periode: juni08 – okt08

lees verder eindproducten en vervolg