Voorbeeldgestuurd onderwijs

 

 

 

home

onderzoek voorbeeldgestuurd didactiek natuurkunde basisvorming voortgezet onderwijs

aanleiding onderzoek
onderzoeksvragen
opzet onderzoek
eindproducten en vervolg

voorbeelden voorbeeldgestuurde natuurkunde

 

 

 

 

Eindproducten en mogelijk vervolg

Het project resulteert in een tweetal eindproducten:

  • Uitgewerkte instap voorbeelden bij lesmethode voor Natuurkunde in havo 2
  • Wetenschappelijk artikel

In het geval de resultaten van het project positief uitvallen kan de methode van voorbeeldgestuurd lesgeven bij Natuurkunde in havo 2 worden vervolmaakt en vervolgens op bredere schaal worden aangeboden in het VO. Ook een vervolgonderzoek bij Natuurkunde in havo 3 behoort tot de mogelijkheden.

Dr. Elise Boltjes
Docent en onderzoeker, pabo NHL

Ir. Jelle Nauta
Coördinator Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

terug