Voorbeeldgestuurd onderwijs

 

h

 

 

home

voorbeeldgestuurd rekenen basisschool

voorbeeldgestuurd rekenen Pabo

voorbeeldgestuurde didactiek natuurkunde

wetenschap&techniek basisschool

literatuur

media en activiteiten

lezingen/workshops

bestellen

Elise Boltjes

contact

 

 

Een (integraal) handelsexemplaar van VoorbeeldIG Onderwijs wordt toegestuurd na overmaking van 22.50 euro (incl. verzendkosten)
op banknummer 58.14.46.046
tnv E.G. Boltjes
te Aldtsjerk
vergeet niet het verzendadres te vermelden

Desgewenst is een op naam gestelde rekening in pdf-format aan te vragen rekening-aanvraag.