De handout van de volgende lezingen/workshops zijn opvraagbaar:


Studiedag NHL april 2004
JetNet September 2004
Lezingen Oktober 2004
Lezingen November 2004
VSNU OnderwijsCongres Natuurkunde 2004
Nioc 2004
NVON WoudschotenConferentie 2004
Afdeling Lerarenopleiding Exacte Vakken
BelcamPlus
Beta-didactiek RUG
UbboEmmius
PhilipsJetnet
NamShell
Engelse versie Example-based Education
didactisch onderzoek naar gecijferdheid Pabo
Stedelijk Gymnasium Leeuwarden Piter Jelles