Voorbeeldgestuurd onderwijs

 

 

 

home

voorbeeldgestuurd rekenen Pabo

onzekerheid
anti-didactische inversie
realistisch rekenen
voorbeeldgestuurd rekenen
resultaten

  

 

 

Voorbeeldgestuurd rekenen op de Pabo meer dan verdubbelt de vooruitgang

De Pabo van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) biedt haar studenten tijdens het eerste jaar bijlessen aan om hun rekenvaardigheid te verhogen. Dit gebeurt al jaren. In het cursusjaar 2004-2005 zijn de traditionele bijlessen rekenen vergeleken met bijlessen waarbij de studenten zelf vanuit voorbeelden de grote lijnen ontdekken: voorbeeldgestuurd rekenen. De resultaten tonen aan, dat bij voorbeeldgestuurde bijlessen de vooruitgang meer dan verdubbelde ten opzichte van traditionele bijlessen. Thans worden dan ook alle bijlessen rekenen op de Pabo van de NHL voorbeeldgestuurd gegeven. In dit artikel beschrijf ik het onderzoek van verleden jaar.


Rekenen op de Pabo

Alle Pabo’s in Nederland hebben in april 2005 met de minister van onderwijs afspraken gemaakt om het rekenvaardigheidniveau te verhogen. Vanaf september 2006 krijgen de studenten aan het begin van hun eerste studiejaar een toets om te beoordelen of hun rekenvaardigheid voldoende is. Mocht dit niet het geval zijn, dan hebben zij een jaar de tijd om de rekenvaardigheid bij te spijkeren. Als de vaardigheid aan het einde van het eerste studiejaar nog steeds niet op niveau is, dan volgt een bindend studieadvies de Pabo te verlaten. Begin 2006 is de discussie nog gaande of er een landelijke digitale rekentoets moet komen. Het Cito ontwikkelde een gestandaardiseerd toetspakket om de rekenvaardigheid te evalueren op grond van een nauwkeurig gedefinieerde prestatiestandaard: WISkunde/rekenen Computergestuurde Adaptieve Toetsing (WISCAT) (Straetmans en Eggen, 2005). De kracht van adaptief toetsen is de mogelijkheid de toets geautomatiseerd aan te passen afhankelijk van de door de student gegeven antwoorden. WISCAT gebruikt een itembank van ongeveer 900 items gekalibreerd op een grootschalige proefafname waaraan vele honderden eerstejaars studenten, afkomstig van 15 pabo’s over het hele land, hebben meegedaan. Volgens onderzoek van het Cito bleek 53% van de eerstejaars pabo-studenten niet te voldoen aan de norm van de propedeutische eis die kwalitatief is omschreven. Opmerkelijk daarbij was het zeer grote verschil in rekenvaardigheid tussen vrouwen en mannen.

lees verder onzekerheid