Voorbeeldgestuurd rekenen op de Pabo verdubbelt de vooruitgang


Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie in het kader van het EQUAL-programma (ESF).

De nerderlandstalige versie van het artikel staat hier Voorbeeldgestuurd rekenen op de Pabo verdubbelt de vooruitgang
Het Engelstalige artikel is geaccepteerd door het Wereldcongres Action Research 2006 (21-24 aug 2006 te Groningen)
De handout van de lezing over het verschil tussen de didactiek van realistisch rekenen en voorbeeldgestuurd rekenen is te downloaden via het menu-item lezingen .

Het materiaal voorbeeldgestuurd rekenen is te downloaden met vermelding naar deze site. Eventuele verbeteringen graag doorgeven aan Elise Boltjes

Materiaal gebruikt bij onderzoek:

Materiaal Antwoorden
B1 Breuken B1 Breuken
A2 Verhoudingstabellen A2 Verhoudingstabellen
B2 Breukenlijnen B2 Breukenlijnen
A3 Handig rekenen A3 Handig rekenen
B3 Procenten B3 Procenten
A4 Metrieke Stelsel en Schaal A4 Metrieke Stelsel en Schaal
B4 Cijferend rekenen B4 Cijferend rekenen
A5 Schattend rekenen A5 Schattend rekenen
B5 Meetkunde B5 Meetkunde

Materiaal dat gebruik maakt van de toets gecijferdheid van de HBO-raad:

Materiaal Antwoorden Docentenhandleiding
A1 Handig hoofdrekenen A1 Handig hoofdrekenen A1 & B6
B6 Breuken B6 Breuken
A2 Schattend Hoofdrekenen A2 Schattend Hoofdrekenen A2 & B7
B7 Kommagetallen B7 Kommagetallen
A3 Verhoudingen A3 Verhoudingen A3 & B8
B8 Procenten B8 Procenten
A4 Rekenvaria A4 Rekenvaria A4 & B9
B9 Cijferen B9 Cijferen
A5 Meten A5 Meten A5 & B10
B10 Meetkunde B10 Meetkunde